Psykolog Martin KullanderVäletablerad

Psykoterapimottagning

sedan mer än 30 årMedlem av

Sveriges Psykologförbund


Psykoterapi / Konsultation


Exempel:  Depression - Nedstämdhet - Oro och Ångest - Fobier - Tvångstankar - Trauma- och Krisbearbetning - Blyghet - Ensamhet - Identitetsfrågor - Livskriser - Sexualitet -  HBTQ-frågor - RelationsfrågorTel:  0709 - 400 755


E-post:  martin.kullander@gmail.com


Besöksadress:  Mariestadsvägen 5, Skövde (mittemot Högskolans Bibliotek)


Självklart finns möjlighet till digitala samtal via Zoom, vilket blivit allt vanligare nu i Corona-tider

Eller via telefon som några kan föredraLänkar:


Psykoterapeuter som har verksamhet på Mariestadsvägen 5 i Skövde


Psykologiguiden (hitta en psykolog, frågor och svar i olika psykologiska och sociala frågor etc)


Sveriges Psykologförbund