Väletablerad

Psykoterapimottagning

sedan mer än 30 år

 

 

Medlem av

Sveriges Psykologförbund

 

Psykoterapi / Konsultation

 

Exempel: Depression - Nedstämdhet - Oro och Ångest - Fobier - Tvångstankar - Trauma- och Krisbearbetning - Blyghet - Ensamhet - Identitetsfrågor - Livskriser - Sexualitet - HBTQ-frågor - Relationsfrågor

 

Besöksadress: Mariestadsvägen 5, Skövde (mittemot Högskolans Bibliotek)

 

Tel: 0709 - 400 755

 

E-post: martin.kullander@gmail.com

 

Länkar:

 

Psykoterapeuter som har verksamhet på Mariestadsvägen 5 i Skövde

 

Psykologiguiden (hitta en psykolog, frågor och svar i olika psykologiska och sociala frågor etc)

 

Sveriges Psykologförbund